Πώς τα προϊόντα προωθούνται στον ψηφιακό μας κόσμο; Η εγχώρια και
παγκόσμια αγορά χρειάζονται πάντα εναλλακτικές λύσεις προώθησης
για καλύτερη στόχευση και μεγιστοποίηση των πωλήσεων.
Η online διαφήμιση δίνει λύσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα και είναι
πλέον από τις πολυπόθητες και αναγκαίες πρακτικές των εταιρειών. Η
πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας έχει τροποποιήσει το τοπίο του
marketing και της διαφήμισης δραματικά. Η αύξηση των ψηφιακών
μέσων δίνει στις επιχειρήσεις ένα ευρύ νέο σύνολο εργαλείων και
τεχνικών για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών
συγκεντρώνοντας δεδομένα σε πρωτοφανή βαθμό. Αυτά τα δεδομένα
μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν κατάλληλα για καλύτερη
στοχοθέτηση των καταναλωτών και να φτάσει το μήνυμα μέσα από μια
ποικιλία νέων μέσων προώθησης και κοινωνικών πλατφόρμων όπως το
Facebook, You Tube, Mobile, Google (SEO, SEM), microsites και
εφαρμογές.
Τα νέα ψηφιακά εργαλεία καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
επιτρέπουν στους πελάτες να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην
ανάπτυξη και την επωνυμία (branding) των προϊόντων που
καταναλώνουν. Οι καταναλωτές συνεχώς αλλάζουν τον τρόπο με τον
οποίο σκέφτονται για να κάνουν μία αγορά, και αυτό αναγκάζει κατά
κάποιον τρόπο τους marketers να βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για
να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να τα καταστήσουν ελκυστικά στο
κοινό, έτσι ώστε να τα αγοράσουν

(D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O. J. Vetvik, 2009).

Επομένως, ο στόχος είναι η αγορά του προϊόντος ή της
υπηρεσίας από τον καταναλωτή, μία διαδικασία που από την αρχή της
μέχρι την αγορά ονομάζεται consumer decision journey (ταξίδι αγοράς
του καταναλωτή).
Γι’ αυτό πολλές εταιρείες κάνουν συγκεκριμένη έρευνα πάνω σε αυτό το
κομμάτι, με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους.
Αρχικά οι καταναλωτές ξεκινούν με ένα σύνολο πιθανών (brands)
γνωστών επωνυμιών και μεθοδικά μειώνουν τον αριθμό αυτών (brands),
για να κάνουν μια αγορά. Κάθε μέρα, οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις
εντυπώσεις των εμπορικών σημάτων από τα σημεία επαφής, όπως
διαφημίσεις, δελτία ειδήσεων, συζητήσεις με την οικογένεια και τους
φίλους, και την εμπειρία του προϊόντος. Εκτός και αν οι καταναλωτές
είναι ενεργοί, δηλαδή έχουν ξαναγοράσει το ίδιο προϊόν, οπότε δεν
χρειάζεται αυτή η διαδικασία.. Όμως αυτή η έρευνα αγοράς είναι
σημαντική γιατί με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής μαθαίνει για τα
εμπορικά σήματα (brands) και τα προϊόντα και εν τέλει καταλήγει στην
αγορά. Μετά λοιπόν την πρώτη αγορά, ακολουθεί μια περίοδος η οποία
είναι δοκιμαστική από την μεριά του αγοραστή, για να εξετάσει αν θα
ξαναγοράσει το ίδιο προϊόν. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο οι marketers
είναι που εντείνουν την προσπάθειά τους, δίνοντας στον αγοραστή
πληροφορίες για το προϊόν και βλέποντας τις προτιμήσεις του, του
παρουσιάζουν αγαθά που τον ενδιαφέρουν.
Κατά κύριο λόγο η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένα κυκλικό
ταξίδι, με τέσσερις φάσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα εξής:

 1. Τα δυναμικά πεδία μάχης, όπου οι marketers μπορούν να κερδίσουν ή
  να χάσουν τον πελάτη (Initial consideration set)
 2. Η ενεργή αξιολόγηση ή η διαδικασία έρευνας πιθανών αγορών (Active
  evaluation)
 3. Η στιγμή που οι καταναλωτές αγοράζουν το προϊόν (Moment of
  purchase)
 4. Και η στιγμή μετά την αγορά, όταν οι καταναλωτές έχουν πλέον
  εμπειρία από την αγορά (Postpurchase experience) Με αυτόν τον τρόπο
  μπορεί να κατανοηθεί η δύναμη της επωνυμίας (του brand) και η
  επιρροή που ασκεί στο καταναλωτικό κοινό, σε σύγκριση με τους
  ανταγωνιστές, έτσι ώστε να αναπροσαρμόζει την στρατηγική του στον
  τομέα του marketing.

(D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O. J. Vetvik, 2009)

Ψηφιακό Μάρκετινγκ


Το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει κάνει την εμφάνιση του την τελευταία
δεκαετία. Για να δώσουμε έναν ορισμό και να προσδιορίσουμε την
έννοια, θεωρούμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία λειτουργεί ως μέσω για το
ψηφιακό μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας προωθητικές ενέργειες για
προϊόντα και υπηρεσίες.
Ορισμός
Το ψηφιακό μάρκετινγκ διακρίνεται από τέσσερα χαρακτηριστικά που το
διαφοροποιούν.
Το ψηφιακό διαδικτυακό μάρκετινγκ είναι συμμετοχικό, κοινοτικό,
ισότιμο και εξατομικευμένο. Ως εργαλείο επικοινωνίας, το ψηφιακό
μάρκετινγκ είναι πιο συμμετοχικό καθώς παρέχει νέους τρόπους επαφής
με αμέτρητους υποψήφιους καταναλωτές με πολύ χαμηλότερο κόστος
από τα παραδοσιακά μέσα. Πιο κοινοτικό δεδομένου ότι, μέσω των
ψηφιακών κοινοτήτων, το φάσμα της επικοινωνίας διευρύνεται, και η
επικοινωνία μετατρέπεται από “ένας προς πολλούς” σε “πολλοί προς
πολλούς”. Πιο ισότιμο δεδομένου ότι έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή
επικοινωνία άτομα ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και οικονομικής
επιφάνειας. Πιο εξατομικευμένο καθώς τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης
επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέγουν το περιεχόμενο των
πληροφοριών που λαμβάνουν. (Mangold & Faulds, 2009)
Το online μάρκετινγκ είναι μακράν το πιο ουσιαστικότερο κομμάτι του
ψηφιακού μάρκετινγκ. Δεδομένου ότι τα παραδοσιακά κανάλια
διαφήμισης όπως είναι για παράδειγμα η τηλεόραση και το ράδιο,
γίνονται ολοένα και λιγότερο δημοφιλή, το online μάρκετινγκ παίρνει
όλο και μεγαλύτερα κομμάτια από την πίτα του προϋπολογισμού για τις
προωθητικές κινήσεις των εταιριών. Εκατομμύριά επιχειρήσεις
προωθούν άλλωστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά
μέσω του διαδικτύου.
Σκοπός Όπως κάθε μορφή μάρκετινγκ, ο σκοπός του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι να προωθήσει και να πουλήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός του είναι να φέρει σε επαφή την εκάστοτε επιχείρηση με το στοχευμένο κοινό της μέσω των ψηφιακών καναλιών. Υπάρχουν επί του παρόντος πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, με το νούμερο να αυξάνεται συνεχώς. Η ιδιοκτησία των διάφορων τεχνολογικών συσκευών επίσης αυξάνεται συνέχεια με το 92% για παράδειγμα των Αμερικανών ενήλικων να κατέχει τουλάχιστον ένα κινητό. Στόχος Ο στόχος του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι στο να αξιοποιήσει όσο το δυνατών καλύτερα αυτές τις πολυάριθμες συσκευές, συχνά μέσω του διαδικτύου και να συνδέσει τους χρήστες με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ θα χρησιμοποιήσουν διάφορους μεθόδους για να στοχεύσουν και να προσεγγίσουν τους κατάλληλους χρήστες ώστε να τραβήξουν την προσοχή τους και να επιτύχουν την πώληση. Χάρη στην αυξανόμενη χρήση αυτών των συσκευών οι επιχειρήσεις παγκοσμίως όλο και περισσότερο θέτουν σαν προτεραιότητα τους το ψηφιακό μάρκετινγκ. Ένα στοιχείο που διαχωρίζει το ψηφιακό μάρκετινγκ από το παραδοσιακό μάρκετινγκ είναι οι δυνατότητες της μοντέρνας τεχνολογίας. Οι υπεύθυνοι του ψηφιακού μάρκετινγκ εστιάζουν περισσότερο στο να στοχεύουν σε μετρήσιμες δραστηριότητες, θέλουν να προσεγγίσουν το σωστό κοινό και να μετρήσουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Στο παρελθόν, η στόχευση έμοιαζε περισσότερο με το να τρέξεις μια διαφήμιση στην τοπική τηλεόραση ή σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό, αλλά σήμερα η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε πιο μετρήσιμες προσεγγίσεις.

Έννοια


Το digital marketing είναι η διαφήμιση μέσω ενός διαδραστικού μέσου
επικοινωνίας, με προτεραιότητα στη χρήση του διαδικτύου. Είναι μια
μορφή μάρκετινγκ που βασίζεται στη χρήση ψηφιακών μέσων για την
ανάπτυξη άμεσης, προσωπικής και διαδραστικής επικοινωνίας που
προκαλεί την αντίδραση του αποδέκτη. Κατά βάση χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο , την κινητή τηλεφωνία και την ψηφιακή τηλεόραση.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν με εκπληκτική ταχύτητα, μπαίνουν
στη ζωή μας και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και
αλληλοεπιδρούμε με τα διαφημιστικά μηνύματα.

Είδη Ψηφιακού Μάρκετινγκ


Τα είδη του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι τα εξής:
➢ Μάρκετινγκ μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Marketing)
➢ Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Μέσων (Social Media Marketing)
➢ Μάρκετινγκ μέσω Κινητών Συσκευών (Mobile Marketing)
➢ Μάρκετινγκ μέσω Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine
Marketing)
➢ Μεταδοτικό Μάρκετινγκ (Viral Marketing)
➢ Μάρκετινγκ μέσω Δικτύου Συνεργατών (Affiliate Marketing)
➢ Μάρκετινγκ Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου /Email Marketing : Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί μια από τις παλαιότερες μορφές άμεσου μάρκετινγκ στο ψηφιακό κόσμο, η οποία χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προκειμένου να επικοινωνήσει διαφημιστικά μηνύματα σε ένα μελλοντικό πελάτη/ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένα αφορά στη ομαδική αποστολή ενημερωτικών email που σκοπό έχουν την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μιας επιχείρησης. (Ελισάβετ Γ. Γεωργιάδου, Ευάγγελος Γ. Τριανταφύλλου, Αναστάσιος Α. Οικονομίδης, 2011). Η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένα αυτού του ψηφιακού τρόπου βασίζεται στην κατάλληλη ποιότητα της βάσης δεδομένων των διευθύνσεων και στη σωστή αντιστοίχιση μεταξύ του μηνύματος και του κοινού. Η ποιότητα της βάσης δεδομένων εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης αυτής της βάσης δεδομένων, το βαθμό εμπλοκής των χρηστών και τα διαθέσιμα κριτήρια επιλογής. Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει την πολύ εξειδικευμένη στόχευση του κοινού, σύμφωνα με τα κριτήρια που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων. Η διαφήμιση μέσω email μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεγάλου εύρους επιλεκτικό κανάλι επικοινωνίας (ΙΑΒ Hellas 2009). Με την προϋπόθεση ότι γίνετε σωστή χρήση , το συγκεκριμένο εργαλείο μάρκετινγκ, έχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως το χαμηλό του κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς του μηνύματος ταυτόχρονα σε πολλούς πελάτες. Επίσης έχει τη δυνατότητα να βοηθάει την παρακολούθηση λανθασμένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μέσω επιστροφών μηνυμάτων), να καταγράφει τις επισκέψεις σε ιστοσελίδες (από μια σύνδεση που είναι ενσωματωμένη σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
➢Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Μέσων /Social Media Marketing :
Ακόμη και τώρα που η κυριαρχία τους είναι ξεκάθαρη, υπάρχουν
επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τα social media σαν μια περαστική
μόδα. Το αν τα social media και συνεπώς το μάρκετινγκ μέσω αυτών,
είναι μια απλή μόδα αρκεί να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:
Καλύπτουν τα social media κάποια ή περισσότερες ανθρώπινες ανάγκες;
Χρησιμεύουν σε τίποτε;
Αν δεν καλύπτουν κάποιες ανάγκες μας, τότε πράγματι πρόκειται για
περαστική μόδα. Παρόλα αυτά αν εξετάσουμε τη λειτουργία των
διάφορων κοινωνικών δικτύων, θα διαπιστώσουμε ότι ικανοποιούν
ταυτόχρονα και την ανάγκη μας για έκφραση και την ανάγκη για συνεχή
επικοινωνία με φίλους και γνωστούς. Μοιάζουν πολύ περισσότερο με το
κινητό τηλέφωνο, τους προσωπικούς υπολογιστές ή το διαδίκτυο, για τα
οποία επίσης λεγόταν ότι είναι μια μόδα αλλά τα οποία , τόσα χρόνια
μετά, παραμένουν σημαντικότατα τμήματα της καθημερινότητας μας.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των social media είναι ότι, στην
πραγματικότητα, δεν αποτελούν κάτι νέο. Υπήρχαν από τότε του υπήρχε
το Internet. Μπορεί το Facebook να είναι κάπως πιο καινούργια
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις
λειτουργίες του.
Τα forum, το chat, τα newsgroup, τα bulleting boards υπήρχαν πολύ πριν
το Facebook. Το μόνο που έκανε ο Mark Zuckerberg ήταν να τα
συγκεντρώσει κάτω από την ίδια στέγη. Με λίγες εξαιρέσεις, δεν θα
λέγαμε ότι το Facebook έχει φέρει κάποια πραγματική καινοτομία στο
Διαδίκτυο.
Όλες οι λειτουργίες που σήμερα χαρακτηρίζουν το Facebook και τα social
media εν γένει υπήρχαν από τότε που υπήρχε και το internet. Κριτικές
προϊόντων , υπηρεσίες blogs, forums, newsgroups, βίντεο, άλμπουμ
φωτογραφιών… τα πάντα! Μπορεί να μην είχαν την ίδια μορφή με αυτή
που έχουν σήμερα αλλά ο χαρακτήρας τους ήταν ακριβώς ο ίδιος. Απλός
τώρα η χρήση τους έχει γίνει πιο συστηματική.
Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν βελτιωθεί ως προϊόντα, έχουν γίνει πιο φιλικά προς τον χρήστη και με την επέκταση της χρήσης των υπολογιστών, του Internet και της ευρυζωνικότητας έχει πρόσβαση σε αυτά πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Μέσω των social media είναι που θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το κοινό που μας ενδιαφέρει. Επίσης, είναι βασικό να αναφερθεί πως αυτό το είδος μάρκετινγκ προσφέρει πολλές δυνατότητες προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, συνεπώς για κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος. Οι μέθοδοι προώθησης μπορεί να περιλαμβάνουν απλό κείμενο με Links, δημιουργικά εικόνων (banners), video ή και συνδυασμό όλων αυτών. Η προώθηση μιας διαφημιστικής καμπάνιας σε ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να γίνει έμμεσα ή άμεσα. ➢ Η έμμεση διαφήμιση γίνεται όταν προωθείται ένας σύνδεσμος που οδηγεί σε ένα άρθρο μιας προσωπικής ιστοσελίδας ή blog, το οποίο έχει σκοπό να προωθήσει με Affiliate Link την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου. Σε αυτή την περίπτωση η διαφήμιση γίνεται έμμεσα, διότι ο χρήστης εκμεταλλευόμενος τα social media οδηγεί επισκέψεις στην ιστοσελίδα του και από εκεί στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου. ➢ Η άμεση διαφήμιση γίνεται όταν προωθείται απευθείας ένας σύνδεσμος, σε συνδυασμό με μια εικόνα ή μια μικρή περιγραφή, και οδηγεί στη σελίδα του διαφημιζόμενου. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ένα διαφημιστικό Link στο Facebook το οποίο παρουσιάζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που τοποθετείται στον ΄΄τοίχο’’ ενός χρήστη. Τα δίκτυα κοινωνικών μέσων, δίνουν αρκετές δυνατότητες για μια πετυχημένη καμπάνια marketing. Ένα σωστά στοχευμένο βίντεο με έξυπνο τρόπο μπορεί να δελεάσει τον θεατή και μέσα από το τμήμα της περιγραφής, όπου μπορεί να ενσωματωθεί ένα Affiliate Link, να οδηγηθεί στον διαφημιζόμενο. Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται αρκετά και αποφέρει χρήματα και επισκεψιμότητα.

Τα social media, όπως το Twitter και το google plus, μπορούν επίσης να
αποτελέσουν ένα υπέροχο μέσο για online marketing. Υπό μορφή
κειμένου μπορεί να προωθηθεί μια άρτια καμπάνια marketing. Σαφώς το
κείμενο θα πρέπει σίγουρα να τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη
προκειμένου να ασχοληθεί περαιτέρω και να μην είναι κάτι αδιάφορο ή
ανεπιθύμητο/spam. Η απήχηση μπορεί να αγγίξει τεράστια ποσοστά και
να έχει και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αρκετά χρόνια,
το Facebook είναι εκείνο το κοινωνικό δίκτυο που έχει μια αμετάκλητη
θέση στο social media marketing. Είναι ίσως το ιδανικότερο μέσο που
εξυπηρετεί την προώθηση κάθε είδους επιχείρησης, μέσω των
Fanpages.

“Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή που αποτελείται από
ένα σύνολο παραγόντων, όπως άτομα ή οργανισμούς. Στο διαδίκτυο, τα
κοινωνικά δίκτυα είναι μία πλατφόρμα που συντηρείται για την
δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που συνήθως
αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου, με κοινά ενδιαφέροντα
ή δραστηριότητες. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι
οργανωμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με περισσότερο ομαδοκεντρικό
χαρακτήρα που παρέχουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, μία σειρά
από βασικές και δωρεάν υπηρεσίες όπως τη δημιουργία προφίλ, το
ανέβασμα εικόνων και βίντεο, τον σχολιασμό σε ενέργειες που γίνονται
από άλλα μέλη του δικτύου ή μίας ομάδας, την άμεση ανταλλαγή
μηνυμάτων και πολλά άλλα.” (Wikipedia)
21 Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα με τις υπηρεσίες τους που υποστηρίζουν την επικοινωνία μέσω δικτύων φίλων αλλά και ολόκληρων κλάδων επαγγελματιών, έχουν αναπτύξει πολύ μεγάλο ακροατήριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, αποτελούν απαραίτητο εργαλείο μάρκετινγκ και διαφήμισης. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν επιλογές διαφημίσεων, και αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα εξαιρετικό μέρος για ανάρτηση διαφημίσεων, επειδή μπορούν να στοχεύσουν με μεγάλη ακρίβεια στα θέλω του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα το Facebook (με 1,1 δις μέλη παγκοσμίως), όπου θεωρείται και η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέρει 4 τρόπους διαφήμισης: α) Facebook ads, αποτελούν τυπικές διαφημίσεις που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης του χρήστη. Έχουν μικρό κόστος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM) ή με κόστος ανά κλικ (CPC). Αυτές οι διαφημίσεις προσφέρονται με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δημογραφικές πληροφορίες, β) Facebook engagement ads, μοιάζουν με τις τυπικές διαφημίσεις, αλλά περιλαμβάνουν το στοιχείο ότι οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν με τις εφαρμογές like ή share, με βίντεο, με την δήλωση συμμετοχής σε κάποιο γεγονός ή με δημοσκοπήσεις. Αυτά αγοράζονται με βάση το CPM με ένα ελάχιστο όριο δαπανών, γ) Sponsored stories, είναι οι αναρτήσεις που δημιουργούνται κάθε φορά που κάποιος ασχολείται με ένα συγκεκριμένο στοιχείο του Facebook και αυτά στην συνέχεια εμφανίζονται στις ενημερώσεις.

Μπορεί να διατεθεί ένας προϋπολογισμός για την συγκεκριμένη
ανάρτηση, και αυτό δαπανάται για να εμφανιστεί η διαφήμιση, και
Promoted posts, επιτρέπουν την δημοσιοποίηση μιας υπάρχουσας
ανάρτησης, και μια σελίδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 400 likes για να
γίνει διαθέσιμη αυτή η επιλογή.
Άλλο social media, που προσφέρει διαφημίσεις είναι το Twitter, το οποίο
έχει 3 είδη διαφήμισης, promoted tweets, είναι tweets που
εμφανίζονται στην κορυφή του χρονολογίου ενός χρήστη, ή στις
εφαρμογές του Twitter για κινητά. Δεν υπάρχει ελάχιστη δαπάνη, και οι
διαφημιστές πληρώνουν όταν οι χρήστες κάνουν retweet, προσθέσουν
ετικέτα στην ανάρτηση, το προσθέσουν στα αγαπημένα ή κάνουν κλικ για
να προωθήσουν το tweet, promoted accounts, είναι οι λογαριασμοί
των χρηστών που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης του
χρονολογίου του Twitter, στο τμήμα που ονομάζεται “ποιους
ακολουθείτε». Οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν όταν ένας χρήστης
ακολουθεί τον προωθούμενο λογαριασμό και γ) promoted trends, είναι
διαθέσιμα μόνο για full-service υπηρεσίες στο Twitter και συνήθως
προορίζεται για τα πιο δημοφιλή θέματα στο Twitter. Αυτά έχουν γενικά
μια επίπεδη αμοιβή και μπορεί να κοστίσουν χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με
το πόσο μεγάλη είναι η γεωγραφική στόχευση.
Άλλα δύο βασικά social media είναι το YouTube και το LinkedIn. Το You
Tube προσφέρει ένα ευρύ φάσμα των μορφών διαφήμισης και επιλογών
για τις επιχειρήσεις. Πρώτον, περιέχει τα video ads, τα οποία είναι απλές
διαφημίσεις. Αυτές μπορεί να είναι υπάρχουσες τηλεοπτικές
διαφημίσεις που βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση, ή προσαρμοσμένες
διαφημίσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το διαδίκτυο. Και
δεύτερον, το video content, το οποίο μοιάζει πολύ με κοινά άρθρα ή
θέσεις blog και συνήθως δεν είναι άμεσης προώθησης, αλλά, αντίθετα,
παρέχουν κοινόχρηστο περιεχόμενο που δίνει αξία στο χρήστη.
Από την άλλη το LinkedIn, εμπεριέχει περισσότερο διαφημίσεις
αυτοπροβολής, όπου υπάρχουν διαθέσιμες πολλές επιλογές στόχευσης,
συμπεριλαμβανομένων των τίτλων θέσεων εργασίας, την διεκπεραίωση
της εργασίας, την εταιρεία, την γεωγραφική περιοχή, την ηλικία, το φύλο,
το όνομα της εταιρείας, το μέγεθος της εταιρείας.
Υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση στον προϋπολογισμό, με $10 την ημέρα
(αν και δεν είναι η ελάχιστη δαπάνη), και οι διαφημίσεις μπορεί να
επιδοθούν με CPM ή CPC.

Content is King
Αν κάτι ξεχωρίζει τα social media από τα συμβατικά μέσα επικοινωνίας,
αυτό είναι το περιεχόμενο. Είτε πρόκειται για περιεχόμενο που το έχει
δημιουργήσει ο ίδιος ο χρήστης (user generated content), είτε μια
εταιρεία, είτε ένας οργανισμός, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από
αυτό. Αν ως καταναλωτές κλείνουμε τα μάτια και τ ’αφτιά μας σε κάθε
διαφημιστικό μήνυμα, δεν κάνουμε το ίδιο και για τις πληροφορίες που
μας ενδιαφέρουν. Αντιθέτως, τις αναζητούμε συστηματικά. Διαβάζουμε
άρθρα και βιβλία, παρακολουθούμε βίντεο, ψάχνουμε how-to guides.
Είτε είμαστε skaters, είτε είμαστε ψαροντουφεκάδες, είτε αμπελουργοί
συνεχώς αναζητούμε επιπλέον ενημέρωση. Δεν έχει σημασία αν
πρόκειται για το χόμπι μας ή την δουλειά μας. Αυτό που έχει σημασία
είναι ότι θέλουμε να είμαστε up to date στους τομείς που μας
ενδιαφέρουν και ότι για εμάς η πληροφορία είναι πολύτιμη.
Τι σχέση έχει όμως αυτό με εμάς και τους υπεύθυνους
μάρκετινγκ μιας επιχείρησης;
Έχει και μάλιστα τεράστια. Γιατί το περιεχόμενο αυτό είναι που θα μας
επιτρέψει να έρθουμε σε επαφή με τον καταναλωτή. Το περιεχόμενο
αυτό είναι που θα μας δώσει το προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό
μας. Και τα social media είναι το κανάλι μέσα από το οποίο θα το κάνουμε
προσβάσιμο για το κοινό μας.
24 1.3.3 Μάρκετινγκ μέσω Κινητών Συσκευών / Mobile Marketing: Το κινητό μάρκετινγκ είναι ένα σύνολο πρακτικών που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να επικοινωνούν με το κοινό τους με ένα διαδραστικό τρόπο μέσα από οποιαδήποτε συσκευή ή δίκτυο. (Ελισάβετ Γ. Γεωργιάδου, Ευάγγελος Γ. Τριανταφύλλου, Αναστάσιος Α. Οικονομίδης, 2011) Αν και διανύει τα πρώτα του βήματα, φαίνεται πως το κινητό μάρκετινγκ ήρθε για να μείνει στις ζωές των ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Η χρήση κινητών τύπου smartphone και tablet, τουλάχιστον για τη δεκαετία που διανύουμε, θα μας απασχολήσει πολύ καθώς αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Ενώ ήδη, περίπου το 90%, των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά στο χώρο του μάρκετινγκ σχεδιάζουν σχετικές εκστρατείες και δαπανούν συστηματικά χρήματα για μάρκετινγκ στα κινητά. Η περίπτωση αυτή αφορά μια τελείως διαφορετική τεχνολογία, καθώς οι κινητές συσκευές συγκεντρώνουν πάρα πολλές λειτουργίες και εφαρμογές, και όσο αυτές αυξάνονται, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν smartphones και tablets. Οι τόσες πολλές δυνατότητές που έχουν τα καθιστούν μοναδικά και εθιστικά στους ανθρώπους. Για τους περισσότερους χρήστες, οι κινητές συσκευές είναι το πρώτο πράγμα που καταπιάνονται αμέσως μόλις ξυπνήσουν ή το τελευταίο πριν κοιμηθούν. Είναι χρήσιμα, εκτός από τις λειτουργίες των κλήσεων και των μηνυμάτων, και για πλοήγηση, για αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, για την αποστολή και ανάγνωση email, για ατζέντα, για διασκέδαση (παιχνίδια, μουσική) και για πολλά ακόμα. (Kenneth C.Laudon, Carol Guercio Traver, 10th Edition) Η πιο δημοφιλής μορφή κινητού μάρκετινγκ αποτελεί η διαφήμιση μέσω μηχανών αναζήτησης και κατόπιν έρχονται οι διαφημίσεις εμφάνισης. Οι μεγαλύτεροι πάροχοι προβολής διαφημίσεων σε κινητά είναι το iAd της apple, το αντίστοιχο AdMob για την Google και το Facebook. Με τη σειρά τους, τα βίντεο και τα πολυμέσα καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό του κινητού μάρκετινγκ ωστόσο λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας τους, οι βιντεοδιαφημίσεις μπορούν να διαδοθούν ταχύτατα.

Τέλος, η αποστολή μηνυμάτων σε καταναλωτές είναι αρκετά
αποτελεσματική καθώς μπορεί να λαμβάνουν μηνύματα στα κινητά τους
στοχευμένα, με διαφημίσεις, ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκονται
κάθε φορά. Όλο και περισσότεροι γίνονται αυτοί που χρησιμοποιούν τα
κινητά τύπου smartphone για να συνδέονται στο διαδίκτυο και
παραμερίζουν σιγά σιγά τους υπολογιστές τύπου desktop.
Για το λόγο αυτό τα κοινωνικά δίκτυα, μετέφεραν και τροποποίησαν
άμεσα, όπου ήταν αναγκαίο και εφικτό, τις διαφημιστικές τους τεχνικές
από τους σταθερούς υπολογιστές στην κινητή πλατφόρμα. Συνεπώς, η
χρήση των κοινωνικών δικτύων μεταφέρεται και στις μικρές οθόνες των
κινητών συσκευών και γνωρίζει τεράστια επιτυχία.
Ένας παράγοντας που θεωρείται αρκετά βασικός και οι περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύουν πάνω σε αυτόν είναι, η δημιουργία Mobile Site.
Που αφορά το ισχύον site της επιχείρησης αλλά ειδικά έτσι
διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι πιο εύχρηστο στον πελάτη να
πλοηγηθεί εύκολα μέσα σε αυτό από το κινητό του.
Για την δημιουργία του και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά
υπάρχουν 2 επιλογές.
Πρώτον, επιλογή είναι οι εφαρμογές κινητών (mobile applications), οι
οποίες αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον χρήστη, καθώς τον
οδηγούν στον διαδικτυακό χώρο που επιθυμεί γρηγορότερα και
αποκλειστικότερα
Δεύτερη, το mobile website, το οποίο είναι μια ιστοσελίδα αποκλειστικά
για χρήση μέσω κινητών τηλεφώνων, και οι οποίες απαιτούν μια
απλούστερη προσέγγιση από τις κλασικές.

Τα responsive ή mobile sites είναι το παρόν και το μέλλον της διαφήμισης
των επιχειρήσεων στο internet παγκοσμίως.
Το Responsive Design πήρε την ονομασία του από την λέξη “Respond”
και σημαίνει ότι μια ιστοσελίδα είτε παρουσίασης είτε seo,
προσαρμόζεται δυναμικά και «on the fly» (δηλαδή άμεσα) σε κάθε
διάσταση και προσανατολισμό οθόνης, μέσω της οποίας κάποιος
υποψήφιος αγοραστής επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας.
Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος πλοηγηθεί σε μια ιστοσελίδα η οποία
είναι Responsive, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα smartphone,
ή tablet ή laptop, η ιστοσελίδα θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην χρειάζεται ο χρήστης να κάνει μεγέθυνση ή να κάνει πλάγιο σκρολ
για να διαβάσει με ευκολία το περιεχόμενο της.

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση της περιήγησης στο διαδίκτυο από κινητές συσκευές Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος επιχειρηματίας θα επιλέξει να του δημιουργήσουμε ένα responsive site είναι : 1) Μελέτες δείχνουν ότι 1 στους 3 χρήστες (υποψήφιοι πελάτες σας) επισκέπτονται ιστοσελίδες από κινητό τηλέφωνo, με αυξητική φυσικά τάση (τα παιδιά από 15 ετών έχουν κινητά τελευταίας τεχνολογίας). 2) Η GOOGLE, ο ηγέτης του internet παγκοσμίως, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2015 ότι προκειμένου να αυξήσει τους χρήστες του internet (και συνεπώς τους επισκέπτες πελάτες της) κάνοντας τους την πλοήγηση πιο εύκολη, όχι μόνο θα προτιμά τα responsive sites αλλά θα τα προωθεί μέσω ειδικής σήμανσης στα κινητά τηλέφωνα. 3) Εύκολη ενημέρωση. Σε αντίθεση με το να υπάρχει μία ιστοσελίδα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μία εφαρμογή ή μια άλλη έκδοση ιστοσελίδας για κινητές συσκευές, το Responsive Design διευκολύνει το διαχειριστή της με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να ενημερώνει δύο ιστοσελίδες αλλά μόνο την κεντρική. Κατά συνέπεια αυτό τον γλυτώνει από πολύ χρόνο και έξοδα. 4) Αύξηση χρηστικότητας και χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδας. Επίσημα στατιστικά δείχνουν ότι όταν ένας χρήστης επισκεφτεί την ιστοσελίδα από μια κινητή συσκευή, δεν θα παραμείνει πολύ ώρα στην ιστοσελίδα αν αυτή δεν τον διευκολύνει. Ενώ αν η ιστοσελίδα είναι Responsive οι πιθανότητες να περιηγηθεί σε όλες τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα είναι πολύ υψηλότερες. Η πρωταρχική διαφορά που υπάρχει με το mobile website είναι ότι τα applications έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συσκευές και λειτουργικά συστήματα.
28
Όμως, αυτή η προϋπόθεση οδηγεί στην μεγαλύτερη ενοποίηση της
εφαρμογής με την συσκευή, και κατά ακολουθία στην καλύτερη εμπειρία
του χρήστη.
➢Μάρκετινγκ μέσω Μηχανών Αναζήτησης / Search Engine Marketing: Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν το πρώτο βήμα κάθε ενέργειας, στο διαδίκτυο. Οι τρείς μεγαλύτερες μηχανές που απασχολούν το 95% των αναζητήσεων είναι η Google η Bing και η Yahoo. Το μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης, αφορά στη χρήση τέτοιων μηχανών αναζήτησης για τη δημιουργία και συντήρηση εμπορικών ονομάτων και αποτελεί τη δημοφιλέστερη τεχνική προώθησης και διαφήμισης διαδικτυακά, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μέχρι και πρόσφατα. Αυτή η πρακτική μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται ως άμεσο κανάλι πωλήσεων καθώς στηρίζεται στη χρήση των μηχανών αναζήτησης για απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές. Ο στόχος του, είναι να πετύχει την υψηλότερη δυνατή ορατότητα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, για αναζητήσεις που έχουν σχέση με την εταιρεία ή το προϊόν/υπηρεσία. Δεδομένα, όπως οι συχνότερες λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές αλλά και οι καταναλωτές κατά την αναζήτησή τους, οι απόψεις τους για τα προϊόντα και άλλα, αποτελούν τις γνώσεις που μπορούν να παρέχουν οι μηχανές αναζήτησης στους υπεύθυνους μάρκετινγκ. (Kenneth C.Laudon, Carol Guercio Traver, 10th Edition) Διαφήμιση Μέσω Μηχανών Αναζήτησης Την μέθοδο αυτή αποτελούν τουλάχιστόν τρία είδη : ▪ Διαφήμιση με λέξεις κλειδιά ▪ Διαφήμιση σε δίκτυο με λέξεις κλειδιά ▪ Δομική αναζήτηση –Πληρωμένη Προσθήκη

➢Διαφήμιση με λέξεις κλειδιά:
Σε αυτό το είδος μάρκετινγκ, οι εταιρείες αγοράζουν λέξεις –κλειδιά
μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας, έτσι όταν κάποιος καταναλωτής
πληκτρολογήσει τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, εμφανίζεται η διαφήμιση
συνήθως στα δεξιά και στο πάνω μέρος της σελίδας. Επόμενο είναι πως
όσα περισσότερα χρήματα διαθέσει μια επιχείρηση τόσο πιο πάνω στη
λίστα τοποθετείται.
Επιπρόσθετα, να επισημάνουμε πως σε μερικές μηχανές αναζήτησης οι
θέσεις των διαφημίσεων δεν κατατάσσονται μόνο με βάση το ποσό των
χρημάτων, αλλά και με βάση τον αριθμό των χτυπημάτων που έχουν. Τα
αντίστοιχα προγράμματα με λέξεις- κλειδιά, των πιο δημοφιλών
μηχανών αναζήτησης, είναι AdWords της Google, το ΑdCenter της
Microsoft (Βing) και το Sponsored Search της Yahoo.
Διαφήμιση σε δίκτυο με λέξεις κλειδιά:
Το 2002, η Google εισάγει τη Διαφήμιση σε δίκτυο με λέξεις-κλειδιά,
όπου οι ιδιοκτήτες των ισοτόπων, μπαίνουν στο δίκτυο και αποδέχονται
τη προβολή διαφημίσεων που προέρχονται από τη μηχανή αναζήτησης
στα site τους και αμείβονται από αυτούς τους διαφημιστές που
επιθυμούν να προβάλλονται τα μηνύματά τους εκεί. Τα έσοδα από τα
χτυπήματα καταλήγουν στον ιδιοκτήτη του site και στη μηχανή
αναζήτησης, με τον ιδιοκτήτη να λαμβάνει ακόμα και τα μισά, κάποιες
φορές.

Το white hat SEO, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε εργασία εντός
των παραμέτρων που καθορίζονται από τις μηχανές αναζήτησης για να
βελτιστοποιήσουν μια ιστοσελίδα για την καλύτερη εμπειρία του χρήστη.
Οι μηχανές αναζήτησης θέλουν να δώσουν στους χρήστες μια ιστοσελίδα
που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, και έτσι το white hat SEO θα
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να βρουν αυτό που
ψάχνουν.
Για να βεβαιωθούν ότι απαριθμούν πρώτα τα καλύτερα αποτελέσματα,
ψάχνουν για ορισμένα σημεία όπως, δημοτικότητα, συνάφεια,
εμπιστοσύνη, σπουδαιότητα και κύρος.
Οι παράγοντες που σχετίζονται με την κατάταξη των σελίδων σε υψηλή
θέση, στις μηχανές αναζήτησης, σύμφωνα με έρευνα της Searchmetrics
το 2013 είναι, τα πεδία των λέξεων – κλειδιών, οι επωνυμίες, τα
κοινωνικά μηνύματα που υπάρχουν, το ποιοτικό περιεχόμενο, ο αριθμός
των backlinks και η on-page τεχνολογία (digitalstrategyconsulting.com).
Όμως, η βασική διάκριση του SEO είναι ανάμεσα στο onpage SEO και το
offpage SEO.

Το πρώτο επιτυγχάνεται κάνοντας αλλαγές στον κώδικα HTML, το
περιεχόμενο και την δομή μιας ιστοσελίδας, καθιστώντας την πιο
προσιτή για τις μηχανές αναζήτησης, και κατ’ επέκταση, πιο εύκολο για
τους χρήστες να την βρουν, ενώ το δεύτερο επικεντρώνεται στην
οικοδόμηση δεσμών με την ιστοσελίδα, και καλύπτει δραστηριότητες
όπως αυτή των social media και του digital Μεταδοτικό Μάρκετινγκ /Viral Marketing:
Το μεταδοτικό μάρκετινγκ ή ιογενές, εφαρμόζεται από τις περισσότερες,
κυρίως μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις καθώς αποτελεί μια
αποτελεσματική μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Στα
πλαίσια της πολιτικής μάρκετινγκ, που θέλει ελάχιστο κόστος με
αστραπιαία ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας, το μεταδοτικό
μάρκετινγκ ήρθε για να το πραγματοποιήσει. Πρόκειται για τη
διαδικασία κατά την οποία οι ίδιοι οι πελάτες μεταδίδουν το μήνυμα,
που η εταιρεία θέλει να προωθήσει, σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς και
συναδέλφους.
Κατά κύριο λόγο, αφορά ενέργειες που κινητοποιούν τους χρήστες ώστε
να διαδώσουν τη πληροφορία σε όσο το δυνατόν περισσότερους
αποδέκτες. Είναι η εκδοχή της διαφήμισης από στόμα σε στόμα, ωστόσο
στο διαδίκτυο μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα, όπως οι ιοί (viruses). Με
άλλα λόγια, το ιογενές μάρκετινγκ αποσκοπεί στη δημιουργία
«θορύβου» γύρω από την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία που
προωθείται, μέσα από την επικοινωνία των καταναλωτών. Τα
πλεονεκτήματα της πρακτικής αυτής, είναι πως η διαδικασία εξάπλωσης
του μηνύματος δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση και ο τρόπος με
τον οποίο μεταδίδεται το όποιο προωθητικό μήνυμα, κάνει τους
αποδέκτες να το εμπιστεύονται περισσότερο. Αυτό παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια, όπου οι καταναλωτές στρέφονται και λαμβάνουν
υπόψη τους την γνώμη του περίγυρού τους σε ζητήματα που αφορούν
αγορές, καθότι θεωρούν πως γύρω από αυτή δεν υπάρχει κάποιος
απώτερος στόχος. Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων συντέλεσε στο
να πάρει τεράστιες διαστάσεις το ιογενές μάρκετινγκ.

Προκειμένου να πετύχει το σκοπό της αυτή η μέθοδος μάρκετινγκ και να εξαπλωθεί το προωθητικό μήνυμα σας ιός, θα πρέπει να είναι κάτι που θα τραβήξει το ενδιαφέρον του χρήστη ώστε να το διαδώσει. Μπορεί να είναι σε μορφή βίντεο, ηλεκτρονικών βιβλίων ή καρτών, newsletters, ή κάποιου παιχνιδιού και να παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινωνικών δικτύων. (Ελισάβετ Γ. Γεωργιάδου, Ευάγγελος Γ. Τριανταφύλλου, Αναστάσιος Α. Οικονομίδης, 2011). 1.3.6 Μάρκετινγκ μέσω Δικτύου Συνεργατών /Affiliate Marketing: Το συνεργατικό μάρκετινγκ αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή μάρκετινγκ, τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως το χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα παρέμενε για καιρό στο περιθώριο, πλέον όμως το μάρκετινγκ μέσω δικτύου συνεργατών έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ψηφιακού μάρκετινγκ. Αφορά μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών (δύο επιχειρήσεων ή ιδιώτη και επιχείρησης), βάσει της οποίας ο Affiliate/συνεργάτης παραπέμπει από την ιστοσελίδα του πελάτες στην ιστοσελίδα μιας άλλης επιχείρησης (της διαφημιζόμενης) με στόχο τη προώθησή των προϊόντων ή υπηρεσιών της στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο είδος κατέχει περίοπτη θέση στη στρατηγική μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει αυτή η μέθοδος είναι το χαμηλό διαφημιστικό κόστος όπου καθορίζεται από τον αριθμό των πωλήσεων που πραγματοποιούνται. Επίσης, το ύψος της προμήθειας καθορίζεται από τον επιχειρηματία και έχει μεγαλύτερο διαφημιστικό εύρος από άλλους τρόπους διαδικτυακής διαφήμισης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ακόμα, το πρόγραμμα συνεργατών λειτουργεί ως ανοιχτή πρόσκληση σε ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, που ενδιαφέρονται για την πώληση διαφημιστικού χώρου για να προωθήσουν την συνεργαζόμενη επιχείρηση. Πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία και γνώση στην διαδικτυακή διαφήμιση και μπορούν να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα.

Ο Διαφημιζόμενος μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία διατηρεί
ιστοσελίδα, όπου ο επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιου
είδους συναλλαγή.
Τις περισσότερες φορές μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας αγοράς (σε
αυτή την περίπτωση δηλαδή ο διαφημιζόμενος διατηρεί ηλεκτρονικό
κατάστημα/e-shop) αλλά η συναλλαγή αυτή μπορεί να αφορά και άλλες
ενέργειες, όπως τη συμπλήρωση μιας φόρμας παραγγελιών, την
εγγραφή του επισκέπτη στην ιστοσελίδα, την εισαγωγή του email του για
την εγγραφή σε newsletter κ.α.
Αντιθέτως, ο συνεργάτης, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (ιδιώτης ή
εταιρεία) διατηρεί ιστοσελίδα από την οποία έχει τη δυνατότητα να
στέλνει επισκέπτες μέσω links (banners ή text links) στη σελίδα του
διαφημιζόμενου.
Affiliate επίσης μπορεί να είναι κάποιος που στέλνει επισκέπτες στον
διαφημιζόμενο μέσω Pay per Click (PPC) Campaigns που έχει
δημιουργήσει στις μηχανές αναζήτησης. O Affiliate το κάνει αυτό με
σκοπό να πληρωθεί από το διαφημιζόμενο ένα προσυμφωνημένο ποσό
ή προμήθεια εφόσον ο επισκέπτης που του στείλει πραγματοποιήσει την
επιθυμητή ενέργεια/συναλλαγή.
Η αμοιβή του Affiliate είναι καθορισμένη από τον Διαφημιζόμενο είτε ως
ποσοστό στην αξία της πώλησης ή συγκεκριμένο ποσό για την
ολοκλήρωση της ενέργειας/συναλλαγής.
Έτσι λοιπόν, Affiliate μπορεί να γίνει μία ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών
(skroutz.gr), ένα site με πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα, ένα
forum ή ακόμα και ένα blog (Μάρω Βλαχοπούλου, Σέργιος Δημητριάδης,
2014).
Τέλος, ο συνεργάτης επιλέγει ο ίδιος τις καμπάνιες που θέλει να
προωθήσει καθώς και το χρόνο προώθησης τους διότι δεν δεσμεύεται
από τον διαφημιζόμενο.

Διαφήμιση Μέσω Affiliate Marketing: Οι κατηγορίες διαφήμισης του συνεργατικού μάρκετινγκ διαμορφώνονται σύμφωνα με το κόστος του διαφημιστή ως εξής: Κόστος ανά ενέργεια – CPA (Cost Per Action): Σε αυτή τη περίπτωση ο διαφημιστής κερδίζει χρήματα όταν κάποιος πατήσει στη διαφήμιση, η οποία θα παραπέμπει είτε σε ένα link για συμπλήρωση μια φόρμας, ή εγγραφής μιας υπηρεσίας είτε σε ένα newsletter και προβεί σε εγγραφή. Πιο συγκεκριμένα , αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες που θα αποφέρουν κέρδη όπως το κλικ σε μια διαφήμιση, η μεταφορά στη φόρμα εγγραφής και η επιτυχής συμπλήρωσή της. Στις ενέργειες αυτές ανήκει και το like στο Facebook. Τα λεφτά που κερδίζει ο συνεργάτης από μια τέτοιου είδους ενέργεια, ορίζονται από τη διαφημιστική εταιρία. Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί κάποια αγοραπωλησία, αρκεί μια εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Κόστος ανά πώληση – CPS (Cost Per Sale): Αυτή η κατηγορία απαιτεί μια online πώληση προκειμένου να κερδίσει λεφτά ο Affiliate. Μέσω μιας διαφήμισης στο site ή στο blog ,οποία μπορεί να είναι μια εικόνα ενός προϊόντος, όπου όταν κάποιος κάνει κλικ σε αυτή, θα τον οδηγήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης. Τη στιγμή που κάποιος αναγνώστης θα πατήσει στη διαφήμιση μέσω του site ή του blog θα καταγραφεί ένα cookie, δηλαδή η διαδρομή από το site στη διαφημιστική εταιρία και θα παραμείνει καταγεγραμμένο για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από αυτήν. Κατά συνέπεια, όταν κάποιος εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποια διαφήμιση μέσω του blog του συνεργάτη και η πώληση πραγματοποιηθεί μετά από ένα μήνα, αλλά από το site της εταιρίας, τότε ο συνεργάτης θα μοιραστεί το κέρδος.

Κόστος ανά κλικ – CPC (Cost Per Click):
Πρόκειται για την ενέργεια ενός κλικ σε μια διαφήμιση. Ανήκει στον πιο
απλό τύπο διαφήμισης και το κέρδος είναι άμεσο. Αφορά στη στιγμή
κατά την οποία ένας αναγνώστης πατήσει πάνω σε μια εικόνα, με
διαφημιστικό περιεχόμενο στη σελίδα του συνεργάτη και τότε
πληρώνεται αυτόματα.
Το κόστος ανά κλικ είναι αρκετά μικρό, αλλά δεν απαιτείται να γίνει ούτε
πώληση, ούτε εγγραφή, απλά μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ένα μονάχα
click μπορεί να αποφέρει στον Affiliate, από 0,01 ευρώ έως 0,40 ευρώ ή
και περισσότερα. Τα ποσά αυτά καθορίζονται από την εταιρία που θέλει
να διαφημιστεί. Προκειμένου να προστατευτεί η εταιρία από ψεύτικα
κλικ, υπάρχουν συστήματα καταγραφής αυτών των ενεργειών, έτσι ώστε
να μην χρεώνεται για μη έγκυρα κλικ. Ο απώτερος σκοπός αυτής της
κατηγορίας διαφήμισης είναι το κάθε κλικ να προέρχεται από
πραγματικό ενδιαφέρον.
Κόστος ανά εγκατάσταση – CPI (Cost Per Install):
Σκοπός αυτής της κατηγορίας είναι η προώθηση προγραμμάτων
εγκατάστασης. Αναφέρεται στην επιτυχημένη εγκατάσταση κάποιου
προγράμματος μέσω μιας ιστοσελίδας ή το email κλπ.
Κόστος ανά προβολή – CPV (Cost Per View):
Η κατηγορία αυτή έχει νόημα κυρίως σε ιστοσελίδες με μεγάλη
επισκεψιμότητα, καθώς τα έσοδα σχετίζονται με τον αριθμό των
επισκεπτών και της εμφάνισης της διαφήμισης. Σε αυτή τη κατηγορία ο
Affiliate πληρώνεται όταν εμφανίζεται η διαφήμιση, η οποία μπορεί να
είναι σε μορφή PopUp, PopUnder κλπ. Συνεπώς, όσους περισσότερους
επισκέπτες, τόσο περισσότερες εμφανίσεις διαφημίσεων θα
πραγματοποιηθούν με αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερα έσοδα. Τέλος η
κάθε επιχείρηση προσδιορίζει το ποσό ανά κάποιες εμφανίσεις.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις είναι: • Αύξηση αναγνωρισιμότητας επωνυμίας και εδραίωση φήμης. Το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις μεγαλύτερες εταιρείες-οργανισμούς, δημιουργώντας ένα συνεπές και αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα. Μέσα από την σωστή και στοχευμένη τοποθέτηση μηνυμάτων προώθησης της επωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν άμεση αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους, ενώ μέσα από σωστή διαδικτυακή διαχείριση των πελατειακών τους σχέσεων επιτυγχάνουν την εδραίωση της φήμης τους. • Δημιουργία δεσμών με τους καταναλωτές. Ίσως ο πιο σημαντικός τρόπος με τον οποίο το ψηφιακό μάρκετινγκ βοηθά τις επιχειρήσεις, είναι η αλληλεπίδραση με αυτούς σε πραγματικό χρόνο (real time communication). Στόχος αυτής θα πρέπει να είναι το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και αφοσίωσης (customer loyalty) με τους πελάτες. Η απλή ανταπόκριση στα ψηφιακά μηνύματα των πελατών πλέον δεν είναι αρκετή. Ο σημερινός ψηφιακός καταναλωτής απαιτεί την άμεση και ουσιαστική εμπλοκή του στη διαδικασία μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Δημιουργώντας ο ίδιος περιεχόμενο που αφορά ένα προϊόν ή μια επιχείρηση (User Generated Content) όπως ένα video αξιολόγησης, ή συστήνοντας ένα προϊόν σε κάποιον τρίτο (Word of Mouth/ Word of Mouse) γίνεται και ο ίδιος εκπρόσωπος των εμπορικών σημάτων που αγαπά. • Αποτελεσματικότερη μέτρηση απόδοσης υπενδεδυμένου κεφαλαίου. Τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ προσφέρουν τη δυνατότητα έγκυρων μετρήσεων απόδοσης των ψηφιακών καμπανιών προώθησης, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν και να παρακολουθούνται έτσι ώστε να εξασφαλιστείη βέλτιστη απόδοση, ενώ οι αντίστοιχες μετρήσεις για
τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες διαφημίσεις είναι συχνά
λιγότερο ακριβείς και στοχευμένες. Εξαιτίας αυτού, το ψηφιακό
μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται ως πιο προσιτό από τα παραδοσιακό
μάρκετινγκ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από
επιχειρήσεις με μικρούς προϋπολογισμούς.
• Αποτελεσματικότερη στόχευση προωθήσεων. Το ψηφιακό
μάρκετινγκ, μέσω διαφόρων εργαλείων, επιτρέπει τη στοχευμένη
προώθηση στους καταναλωτές εκείνους που είναι πιο πιθανό να
επιλέξουν το διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Ενώ οι
τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές διαφημίσεις προσεγγίζουν ένα
ευρύτερο κοινό, οι πληρωμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο (Paid
Advertisement) δίνουν τη δυνατότητα στενότερης εστίασης και
επομένως επιτρέπουν πιο αποδοτικές διαφημιστικές καμπάνιες.
• Επεκτασιμότητα επιχείρησης και αύξηση πελατολογίου. Στην
ψηφιακή εποχή, οι περισσότεροι καταναλωτές διενεργούν έρευνα
αγοράς μέσω διαδικτύου.
Το ψηφιακό μάρκετινγκ επιτρέπει την αύξηση των πωλήσεων,
κάνοντας την επιχείρηση πιο ορατή και προσβάσιμη σε ένα
ευρύτερο φάσμα δυνητικών πελατών ακόμη και σε περιοχές
γεωγραφικά απομακρυσμένες.
• Αποτελεσματικότερη δικτύωση. Μέσω της κατάργησης των
φυσικών εμποδίων χρόνου και απόστασης οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα μέσω πολλών ψηφιακών εφαρμογών να
επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δικτύωση, ανταλλάσσοντας
ιδέες και απόψεις με νέους δυνητικούς συνεργάτες.
• Εύκολη έρευνα ανταγωνιστών. Στο παρελθόν οι μεγάλες
επιχειρήσεις ξόδευαν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων σε μελέτες
ανταγωνισμού. Ακόμη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γνώριζαν
μόνο τους άμεσους τοπικούς ανταγωνιστές τους.

Με το διαδίκτυο και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει, ακόμη και η
πιο micro – επιχείρηση μπορεί να μελετήσει την αγορά και να καταγράψει
τις ανταγωνιστικές κινήσεις με στόχο την άμεση και συχνά σωτήρια
ανταπόκριση Συμπερασματικά, το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να
προσφέρει στη μικρομεσαία επιχείρηση όλα τα μέσα και εργαλεία
προκειμένου να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσειςοργανισμούς, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν με το
συμβατικό μάρκετινγκ. Επομένως, η κατανόηση και η εκπαίδευση των
επιχειρήσεων πάνω στη σωστή διαχείριση του νέου αυτού
περιβάλλοντος μάρκετινγκ θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για
την επιβίωση και ανάπτυξή τους. Το Επιμελητήριο πρέπει να
δημιουργήσει το εργαλείο ‘Επιμελητήριο της Δικτύωσης’ άμεσα,
αποτελεσματικά και με μηδέν κόστος για τους χρήστες του. Είναι ώρα,
επιτέλους, να γίνουν ενέργειες που θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη
λήψη αποφάσεων από τους καταναλωτές και θα προσδίδουν αξία στο
να είναι η επιχείρησή σου μέλος του Επιμελητηρίου.

Πηγή : Ζουπάνου Δημητρία