e-marketing τι είναι και τι μας προσφέρει!

e-marketing είναι ουσιαστικά η προσαρμογή και εξέλιξη του οργανικού/κλασσικού marketing στον κόσμο του διαδικτύου. Σκοπός του είναι η εκμετάλλευση και δημιουργία ευκαιριών πώλησης / προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, που δεν είναι απαραίτητο να δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο Internet.

Η παγκόσμια εμβέλεια του διαδικτύου και η αυξανόμενη δημοτικότητά του, το καθιστά ικανό να δώσει τεράστιες ευκαιρίες πωλήσεων και ενδυνάμωσης της εμπορικής φήμης.

Ταυτόχρονα η αμεσότητα, η ταχύτητα καθώς και η μετρήσιμη απήχηση, καθιστούν το e-marketing ως ένα εργαλείο απαραίτητο για την μεγιστοποίηση του κέρδους.

Πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση του e-marketing και ποιά τα οφέλη για την επιχείρηση;

Η χρήση του e-marketing δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα. Όμως όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν βάση σε αυτό, υποκινούμενες πάντα από ειδικούς του διαδικτύου, οι οποίοι πλέον προσπαθούν να τονίσουν την σημαντικότητα του e-marketing στις επιχειρήσεις. Δειλά δειλά, οι επιχειρήσεις εντάσσουν τις πρακτικές e-marketing στην φαρέτρα των εργαλείων προώθησης, μιας και αξιολογούν θετικά την όλο και αυξανόμενη προσβασιμότητα των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του e-marketing σε σχέση με άλλες μορφές επιχειρηματικής δράσης;

To μεγαλύτερο πλεονέκτημα του e-marketing είναι τα μετρήσιμα [σε πραγματικό χρόνο] αποτελέσματα του. Μία ηλεκτρονική προωθητική καμπάνια μπορεί και παρακολουθείται μέσω στατιστικών web analytics, τα οποία δίνουν σε πραγματικό χρόνο τα ποσοστά απήχησης και πώλησης ενός προϊόντος. Η στενή παρακολούθηση αυτών των στατιστικών, δίνει άμεσα στοιχεία για την λήψη αποφάσεων στρατηγικής αλλά και προσαρμογής σε περίπτωση αρνητικών συμπεριφορών. Για παράδειγμα, ένα τεστ Α/Β δηλαδή η ίδια καμπάνια σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Η online στατιστική αξιολόγηση της κάθε εκδοχής, μπορεί να δώσει μία τρίτη καλύτερη εκδοχή με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα των πωλήσεων.

Επίσης είναι δυνατή η χρησιμοποίηση δημογραφικών στοιχείων, ώστε μια καμπάνια να τρέξει σε ειδικό target group εάν και εφόσον το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, μια καμπάνια μπορεί να τρέξει σε συγκεκριμένες χώρες, σε ηλικίες ως 35 ετών και μόνο σε γυναίκες, ενώ μία δεύτερη καμπάνια του ίδιου προϊόντος μπορεί να τρέχει με άλλο μήνυμα σε διαφορετικό target group.

Το e-marketing  συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους μιας επιχείρησης;

Σίγουρα το κόστος προώθησης στο διαδίκτυο, είναι κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα (τηλεόραση, έντυπο, ραδιόφωνο). Όχι μόνο επειδή η προβολή στο διαδίκτυο είναι φθηνότερη, αλλά επειδή είναι δυνατή η προσέγγιση του σωστού υποψήφιου πελάτη, του πελάτη που πραγματικά ζητάμε για το προϊόν.

Επίσης, το διαδίκτυο συμβάλει στην  μείωση του κόστους συναλλαγών (πχ με την εξάλειψη μεσαζόντων, νέα κανάλια ηλεκτρονικής διανομής, εικονικά καταστήματα)

Να σημειωθεί δε, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δύναται να έχουν διαφορετική πολιτική τιμών στο διαδίκτυο λόγω συμπίεσης του κόστους. Έτσι η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, μπορεί και περνάει συνεπαγωγικά στον αποδέκτη του προϊόντος.

Τι απαιτείται για ν’ αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα μια επιχείρηση;

Για την αξιοποίηση του e-marketing από μια επιχείρηση, απαιτείται φυσικά να υπάρχει διαδικτυακή παρουσία. Ένας δικτυακός χώρος δηλαδή, όπου αναφέρει και αναλύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης, σωστά δομημένος αλλά και πολύγλωσσος εάν στοχεύει επιπλέον και σε ξένες αγορές.

Η συλλογή πληροφοριών για την αγορά-στόχο σε σχέση με το κοινό του διαδικτύου, θεωρείται το πρώτο βήμα αξιοποίησης όπως επίσης και η καλή εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

Επίσης απαιτείται ο καθορισμός προϋπολογισμού και η εκτίμηση του περιβάλλοντος marketing όπου πρέπει να εξεταστούν ειδικότερα οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, θέματα ασφαλείας και νομικής κάλυψης όπως επίσης και ανάπτυξης της στρατηγικής από την ίδια την εταιρία ή η ανάθεση σε τρίτους.

Ποιους κινδύνους εμπεριέχει το εγχείρημα και πώς μπορούν ν’ αποφευχθούν;

Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι ή μη σωστή διαμόρφωση του μηνύματος που θέλουμε να δώσουμε. Θα πρέπει πάντα να ληφθούν υπόψη οι διαφοροποιήσεις του κοινού-στόχου  ως προς την γλώσσα, την νοοτροπία και λοιπά χαρακτηριστικά, εάν φυσικά η καμπάνια απευθύνεται και σε ξένες αγορές, αλλιώς η αποτυχία είναι κοντά.

Επίσης θα πρέπει να παραδίδουμε αυτό ακριβώς που προωθούμε. Είτε πρόκειται για υπηρεσίες, είτε για προϊόντα, τα παραδοτέα θα πρέπει να είναι αυτά ακριβώς που υποσχόμαστε. Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δύναμη να διαμαρτυρηθούν,  να δείξουν την μη ικανοποίηση τους, να γράψουν για αυτό (blogs) και να δημιουργήσουν μια δύσκολα αντιστρέψιμη αρνητική εικόνα για την επιχείρηση μας.

Οι δυνατότητές του e-marketing μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε μορφή επιχείρησης;

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να εντάξουν το e-marketing ως κανάλι προώθησης. Ανάλογα το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης, το e-marketing μπορεί να δώσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

Είναι αποτελεσματική η στήριξη μιας επιχείρησης αποκλειστικά στην ηλεκτρονικής ανάπτυξη;

Αποκλειστικότητες πλέον δεν υπάρχουν. Ούτε αν πρόκειται για συμφωνίες ή αν πρόκειται για κανάλια διανομής. Μια επιχείρηση πρέπει να ελίσσεται και να εξελίσσεται ανάλογα με την εποχή και τις τάσεις των αγορών.

Αν το άρθρο σας φάνηκε ενδιαφέρον και θέλετε να αναλάβουμε το ψηφιακό marketing της επιχείρησης σας , επικοινωνήστε μαζί μας!

To BlackWebStudio , είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει μέσω του e-marketing να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.